Witaj!

W świecie najnowszych technologii

Inteligentne budynki

oparte o standard KNX

Czym jest inteligentny dom?

Jeden zautomatyzowany, spójny system gwarantujący komfort, nad którym jego użytkownik ma prostą i pełna kontrolę - INTELIGENTNY DOM to połączenie niezależnych instalacji i urządzeń w jedno.

Jak działa KNX?

KNX to w skrócie instalacja elektryczna nowej generacji. Stworzono ją, aby uprościć zarządzanie instalacjami w budynkach i wykorzystać ich dodatkowe możliwości, pojawiające się po zintegrowa ...

Użytkowanie

Celem przyświecającym nam, jako twórcom „inteligentnych budynków”, jest maksymalna integracja wszystkich instalacji, znajdujących się w danym obiekcie. Dzięki systemowi czujników oraz info ...

Oszczędność

Większość kosztów utrzymania obiektu stanowią koszty energii elektrycznej, sięgające średnio 45 procent całkowitego kosztu użytkowania domu, oraz ciepła (średni poziom kosztów to 40 proce ...

Bezpieczeństwo

Oferowany przez nas system związany z bezpieczeństwem obiektu ma za zadanie ochronę osób i mienia. Obejmuje instalację alarmową, system sygnalizujący włamanie i napad, system monitoringu oraz ...

Referencje

  • Złote tarasy Spiewak referencja ZT
  • aquadromu ruda mimi Spiewak referencja aquapark
  • CPD MinFin Spiewak referencja CPD Radom
  • Euro centrum Spiewak referencja Eurocentrum
  • Sandecja Spiewak referencja Sandecja

NADZÓR i KOORDYNACJA instalacji teletechnicznych

Prowadzimy nadzór i koordynację instalacji teletechnicznych w takim zakresie, jak: sieci komputerowe, monitoring wizyjny, system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, kontrola dostępu, system włamania i napadu, system zarządzania budynkiem.

Precyzja i dokładność

Pomiary

Zakres pomiarów elektrycznych i teletechnicznych

Posiadamy mierniki i doświadczenie do kompleksowego sprawdzenia instalacji elektrycznej. W skład wykonywanych przez nas badań instalacji elektrycznej wchodzą:

- pomiary impedancji pętli zwarcia -
- pomiar rezystancji izolacji -
- pomiary wyłączników różnicowoprądowych -
- pomiary uziemienia -
- pomiary instalacji odgromowych -

Posiadamy również mierniki oraz doświadczenie do kompleksowego sprawdzenia sieci komputerowych.