description mini 05

Celem przyświecającym nam, jako twórcom „inteligentnych budynków”, jest maksymalna integracja wszystkich instalacji, znajdujących się w danym obiekcie. Dzięki systemowi czujników oraz informacjom pochodzącym od użytkowników budynek może reagować na sygnały płynące zarówno z wewnątrz, jak i z zewnątrz. W rezultacie prowadzi to do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa przy jednoczesnej minimalizacji kosztów eksploatacji.
Dążymy do tego, aby obsługa „inteligentnego budynku” była jak najprostsza. Właśnie dlatego, podczas pracy nad optymalnymi rozwiązaniami, wiele czasu poświęcamy na konsultacje z późniejszymi użytkownikami i rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb.

Oferowane przez nas systemy zarządzania „inteligentnym budynkiem” umożliwiają zintegrowane sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją czy roletami. Dodatkowo dają możliwość kontrolowania i reagowania na ewentualne zagrożenia, co umożliwia szereg detektorów sygnalizujących wyciek wody czy gazu, połączonych z systemem alarmowym i systemem monitoringu telewizyjnego.