description mini 07

Większość kosztów utrzymania obiektu stanowią koszty energii elektrycznej, sięgające średnio 45 procent całkowitego kosztu użytkowania domu, oraz ciepła (średni poziom kosztów to 40 procent). Zatem najistotniejszym czynnikiem ich obniżenia jest zarządzanie energią, zmierzające do optymalizacji.

Rozwiązania proponowane przez inteligentne systemy zarządzania energią w budynkach dają np. możliwość automatycznego obniżenia temperatury w pomieszczeniach, które nie są w danej chwili używane. Jest to możliwe poprzez zautomatyzowanie tych działań i zintegrowanie z pomiarem temperatury. Dla przykładu w inteligentnych rozwiązaniach, które proponujemy, może następować odcięcie dopływu ogrzewania do grzejników w pomieszczeniach, gdzie otwarto okno.

Koszty ogrzewania można znacząco zmniejszyć poprzez obniżenie temperatury nocą w pomieszczeniach, które nie są w tym czasie użytkowane. Powrót do oczekiwanej temperatury o konkretnej godzinie następnego dnia pozwala zachować komfort życia użytkowników na najwyższym poziomie.

Sterowanie proponowanym przez nas systemem jest proste i intuicyjne.