description mini 08

Oferowany przez nas system związany z bezpieczeństwem obiektu ma za zadanie ochronę osób i mienia. Obejmuje instalację alarmową, system sygnalizujący włamanie i napad, system monitoringu oraz kontrolę dostępu.

Główną korzyścią integracji systemu alarmowego z pozostałymi elementami jest możliwość powiadomienia użytkowników o wykryciu otwarcia drzwi, okien, czy o detekcji ruchu w budynku.

Ponadto proponowane inteligentne rozwiązania pozwalają automatycznie uruchomić zaprogramowane scenariusze w przypadku zaistnienia zdarzeń alarmowych (np. poprzez włączenie oświetlenia, otwarcie lub zamknięcie rolet lub videorejestrację zdarzeń)